Teollisuuden nosto-ovien asennustyökalut

OK-WINDER® - Logo

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tietosuoja ja evästeet

Tämä on Autotalliolli Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Viimeisin muutos 1.2.2024

Autotalliolli Oy

Rekisteri- ja tietosuoja­seloste

1. Rekisterinpitäjä

Autotalliolli Oy
Y-tunnus: 2873989-4
Toivonkuja 5, 71800 Siilinjärvi, Suomi
original@okwinder.fi

2. Rekisteristä vastaava henkilö

Olli Kääriäinen
Toivonkuja 5, 71800 Siilinjärvi, Suomi
original@okwinder.fi

3. Rekisterin nimi

Autotalliolli Oy:n asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn yleisenä henkilötietolain mukaisena edellytyksenä on oikeutettu etu, asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan tekemä tilaus, asiakkaan antama toimeksianto tai Autotalliolli Oy:n ja asiakkaan välisistä sopimuksista sekä lainsäännöstä johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen.

Rekisterin tarkoituksena on Autotalliolli Oy:n asiakassuhteiden hoitaminen, markkinointi sekä palveluiden kehittäminen. Rekisterissä olevia tietoja voidaan käsitellä asiakkuuksien hoitoon ja markkinointitarkoituksiin. Käsittelyperusteemme on markkinoinnin osalta oikeutettu etu ja asiakas- ja kumppanisuhteiden hoidon osalta sinun ja meidän välisen sopimuksemme täytäntöönpano. Henkilötietoja käsitellään myös mahdollisten reklamaatioiden ja muiden vaatimusten selvittämisen edellyttämissä tarkoituksissa.

Lisäksi henkilötietoja käsitellään asiakkaille suunnatussa viestinnässä kuten tiedotus- ja uutisointitarkoituksissa sekä markkinoinnissa, jonka osana henkilötietoja käsitellään myös suoramarkkinointiin ja sähköiseen suoramarkkinointiin liittyvissä tarkoituksissa. Sekä asiakkaillemme että potentiaalisille asiakkaillemme saatamme lähettää lisäksi uutiskirjeitä, mainoksia sekä tehdä suoria yhteydenottoja puhelimitse, tekstiviestitse, sähköpostitse tai sosiaalisen median palveluiden kuten Instagramin, LinkedIn ja X:n kautta. Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.

Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse sekä hyödyntää henkilötietojen käsittelyssä rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun toimivia palveluntarjoajia (Nettitakomo, Elementor, Cookiebot).

5. Rekisterin tietosisältö

• Verkkokauppatilauksen (okwinder.com) käytön yhteydessä esiin tullut henkilötieto: Nimitiedot (henkilön nimi/ yrityksen toiminimi), sähköpostiosoite, henkilön titteli/vastuualue, puhelinnumero, evästeet, sijaintitieto, IP-osoite ja mahdollinen mediatiedosto.
• Asiakassuhteen aikana esiin tullut henkilötieto.
• Verkkokäyttäytymiseen liittyvät tiedot okwinder.com-verkkosivustolla.
• Tekniset tiedot sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot.
• Markkinointitoimenpiteiden aikana esiin tullut henkilötieto.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

• Autotalliolli Oy:n (okwinder.com) verkkosivustolle tallennettu henkilötieto esim. evästeet sekä Google Analytics data (esim. sijaintieto, IP-osoite).
• Asiakassuhteiden yhteydessä esiin tullut henkilötieto, jota tarvitaan asiakassuhteen hoitamisessa. Asiakassuhteen aikana henkilötietoa mahdollisesti rikastetaan (profilointi) esim. yhteydenottojen ja/tai keskustelujen muodossa. Henkilötiedon rikastaminen liittyy aina kyseisen asiakastapauksen hoitamiseen.
• Markkinointitoimenpiteiden yhteydessä esiin tullut henkilötieto. Henkilötietoa mahdollisesti rikastetaan esim. yhteydenottojen ja/tai keskustelujen muodossa.
• Kaupallisista rekistereistä hankitut henkilötiedot. Henkilötietoa mahdollisesti rikastetaan esim. yhteydenottojen ja/tai keskustelujen muodossa.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan luovuttaa voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Käytämme pilvipalveluita (mm. Microsoft Office 365) tietojen käsittelyyn. Autotalliolli Oy (okwinder.com) voi luovuttaa henkilötietoja yhteistyökumppaneille markkinoinnin tai asiakassuhteen hoitamiseen liittyvissä asioissa.

Pääsääntöisesti Autotalliolli Oy ei siirrä tai luovuta asiakkaan henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin tarvittaessa siirtää tai luovuttaa Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain sallimilla tavoilla mikäli:

• tiedot siirretään maahan, jossa Euroopan komissio on todennut tietosuojan tason olevan riittävä, tai
• sopimusjärjestelyin voidaan taata tietosuojan riittävä taso, tai
• mikäli asiakas on antanut siihen suostumuksensa.

Yrityksen käyttämät kansainväliset verkkopalvelujen tarjoajat huolehtivat omien palvelujensa tietoturvasta EU:n mukaisesti.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Autotalliolli Oy:n asiakasrekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja ja palvelua suojataan muun muassa palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, kulunvalvonnan, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden sekä edellä mainittujen aktiivisen valvonnan kautta. Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Henkilöllä, jonka tietoja on tallennettu Autotalliolli Oy:n asiakasrekisteriin on oikeus tarkistaa tietojensa oikeellisuus. Tarkastuspyyntö täytyy osoittaa Autotalliolli Oy:n yhteyshenkilölle kirjallisena ja/ tai suullisesti ja siitä on tehtävä tallenne. Autotalliolli Oy:n n velvollisuus on varmistaa pyynnön oikeellisuus sekä toimittaa henkilötiedot sähköisessä tai paperisessa muodossa yhden kuukauden (30 päivää) sisällä.

Henkilöllä, jonka tietoja on tallennettu Autotalliolli Oy:n asiakasrekisteriin on oikeus tarkistaa tietojensa oikeellisuus ja pyytää tarvittaessa niihin oikaisua. Tarkastuspyyntö ja/tai oikaisupyyntö täytyy osoittaa Autotalliolli Oy:n yhteyshenkilölle kirjallisena ja/ tai suullisesti ja siitä on tehtävä tallenne Autotalliolli Oy:n velvollisuus on varmistaa pyynnön oikeellisuus sekä toimittaa henkilötiedot sähköisessä tai paperisessa muodossa yhden kuukauden (30 päivää) sisällä.

Jos asiakassuhteen hoitamiseen henkilötietoa enää tarvita, kyseisellä henkilöllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista Autotalliolli Oy:n n asiakasrekisteristä. Poistopyyntö täytyy Autotalliolli Oy:n n yhteyshenkilölle kirjallisena ja/ tai suullisesti ja siitä on tehtävä tallenne. Autotalliolli Oy:n velvollisuus on varmistaa pyynnön oikeellisuus sekä toimittaa henkilötiedot sähköisessä tai paperisessa muodossa yhden kuukauden (30 päivää) sisällä.

10. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät muut oikeudet

Oikeus kieltäytyä markkinointiviestinnästä: Sinulla on oikeus kieltäytyä ottamasta vastaan markkinointiviestintää Autotalliolli Oy:ltä ottamalla meihin yhteyden sähköpostitse.

Jos kieltäydyt ottamasta vastaan markkinointiviestintää, voit silti saada Autotalliolli Oy:ltä hallinnollisia ilmoituksia, kuten tilausvahvistuksia ja ilmoituksia käyttäjätilisi tapahtumista (esimerkiksi vahvistuksia ja ilmoituksia salasanan vaihtamisesta). Okwinder.com-verkkokaupasta tilaamalla asiakas hyväksyy yllä olevan rekisteriselosteen mukaisen tietojen käsittelyn.

11. Evästeiden kerääminen

Nettisivuillamme käytetään evästeitä. Nämä evästeisiin perustuvat tiedot voivat olla mm. sivustolla tehtyjä toimintoja, sivuvierailuja tai tietoa käyttäjän käyttämistä laitteista. Tietojen avulla parannetaan web-sivujen toimivuutta ja sisältöä, kehitetään liiketoimintaa ja kohdennetaan markkinointia. Nettisivuillamme käytetään Google Ads ja Google Analytics-palveluita, jotka hyödyntävät toiminnassaan evästeitä.

Evästeet ovat käyttäjäkohtaisia eikä käyttäjän henkilöllisyyttä voida tunnistaa näiden perusteella. Käyttäjä voi itse vaikuttaa evästeiden käyttöön nettisivuilla olevan evästepalvelun (GDRP Cookie Compliance) avulla tai muuttamalla oman nettiselaimensa asetuksia kuten poistamalla evästeet käytöstä tai tyhjentämällä selaimensa evästetiedot.

Huomioitavaa on, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toiminnalle.