Verktyg för installation av industri takskjutportar

OK-WINDER® - Logo

Beställnings- och leveransvillkor

Beställning och leverans

Okwinder.com är marknadsplats/onlinebutik för Autotalliolli Oy (Y: 2873989-4). Dessa allmänna villkor gäller villkoren i leveransavtalet tillämpas i affärsrelationen mellan Autotalliolli Oy och dess kunder.

Autotalliolli Oy

Beställnings- och leverans­villkor

1. Säljare

Okwinder.com är Autotalliolli Oy:s (FI2873989-4) marknadsplats/webbutik. Dessa allmänna villkor gäller villkoren för leveransavtalet tillämpas i affärsrelationen mellan Autotalliolli Oy och dess kunder. De tjänster och produkter som Autotalliolli Oy erbjuder omfattas av de avtalsvillkor som tjänsteleverantören i fråga har fastställt.

Autotalliolli Oy har rätt att uppdatera dessa villkor utan föregående meddelande. I lagen träder de ändringar som sker i kraft omedelbart som sådana, om inte annat föreskrivs i lagen. Vid beställning tillämpas de vid beställningstillfället gällande villkor som finns tillgängliga på webbplatsen okwinder.com.

Autotalliolli Oy:s kund accepterar dessa villkor från produktens okwinder.fi onlinebutik. Dessa villkor, på vilka finsk lag tillämpas, gäller från och med den 12 februari 2024.

2. Kund

Autotalliolli Oy säljer produkter via okwinder.com onlinebutik endast till myndiga privatpersoner och för företag. Vid beställning förbinder sig kunden att följa de vid var tid gällande avtals-, beställnings- och leveransvillkoren.

Kunden kan lägga sin beställning via kundvagnen i okwinder.coms webbutik. Kunden kommer automatiskt att få en orderbekräftelse. Om du av någon anledning inte får en orderbekräftelse, vänligen kontakta vår kundtjänst via e-post (original@okwinder.fi).

Produkter beställs i webbutiken genom att överföra dem till kundvagnen och betala för innehållet i kundvagnen i online-betalningstjänsten.

3. Produkter och prislista

Priserna på produkter som säljs i Finland är angivna inklusive mervärdesskatt. Produkter som säljs till EU-länder utanför Finland säljs till företagskunder utan moms. På produkter som säljs till privatkunder tillkommer mervärdesskatt. Mervärdesskatten faktureras vid den tidpunkt då den är i kraft enligt skattesatsen.

Priserna inkluderar inte transport. Priserna i nätbutiken gäller tills vidare. Vi förbehåller oss rätten att ändra leveranskostnader och priser. Dessa leveransvillkor och priser gäller endast i Finland.

Vi förbehåller oss rätten att annullera beställningen vid uppenbara prisfel. Alla produkter som säljs på okwinder.com säljs “i befintligt skick”. Autotalliolli Oy /okwinder.com har rätt att annullera kundens beställning om prisinformationen är felaktig eller tillgängligheten är ofullständig på grund av tekniska eller andra problem. I händelse av ett prisfel kommer kunden att få tillbaka sina pengar.

De produkter som visas på produktbilderna kan skilja sig från de som erbjuds eller innehålla produkter som inte ingår i den konfigurationen.

Du kan köpa upp till fyra (4) enheter/produkter från onlinebutiken. För större beställningar, vänligen kontakta oss via e-post på original@okwinder.fi eller begär en offert med hjälp av kontaktformuläret på okwinder.com.

4. Ansvar och rättigheter för onlinebutiken

Autotalliolli Oy/Okwinder.com ansvarar inte för eventuella fel som kan uppstå vid orderbehandling eller leverans för skador som orsakats av störningar och fel eller förseningar som orsakats av force majeure eller av orimliga svårigheter i verksamheten på grund av liknande skäl. Som force majeure betraktas en sådan oförutsebar omständighet eller förändring av omständigheterna, som ligger utanför Autotalliolli Oy:s påverkansmöjligheter, och som inte rimligen kan övervinnas. Sådana friskrivningssituationer kan exempelvis vara myndighetsåtgärd, krig eller dess hot, uppror, upplopp, pandemi (t.ex. COVID), av okwinder.fi oberoende störning i postgången, i automatisk databehandling, i dataöverföring, annan elektronisk kommunikation eller tillgång till el, orsakad av brand eller annat olyckshändelseavbrott eller stridsåtgärd såsom strejk, lockout, bojkott eller blockad.

Force majeure eller annan ovan nämnd omständighet berättigar nätbutiken att tills vidare ställa in leverans av beställningar. Okwinder.com är skyldig att snarast möjligt meddela kunden om den force majeure som inträffat från hindret.

Onlinebutiken är öppen 24 timmar om dygnet året runt. Vi förbehåller oss rätten att ta webbutiken eller del av den tillfälligt ur drift, t.ex. för underhåll av webbplats eller underhåll av hårdvara. Rätten att radera den beställning som gjorts om användaren kringgår eller bryter mot användarvillkoren för tjänsten eller agerar i strid med lagen.

Autotalliolli Oy förbehåller sig rätten att göra ändringar i tjänsten och ensidigt ändra alla villkor. Kunden måste regelbundet läsa villkoren för att kunna ta hänsyn till de ändringar som gjorts i villkoren. Autotalliolli Oy/Okwinder.com ansvarar inte gentemot tredje part (t.ex. transportör eller samarbetsföretag) för skada som uppkommit.

5. Kund och order

Vid transaktioner mellan företagskunder och Autotalliolli Oy/Okwinder.com tillämpas den finska handelslagen, om inte annat anges i dessa villkor. Gällande finsk och europeisk konsumentskyddslagstiftning.

Dessa villkor är inte giltiga i den utsträckning som de begränsar konsumentens rättigheter från vad som föreskrivs i den obligatoriska lagstiftningen. Vid beställning är kunden skyldig att lämna sina fullständiga kontaktuppgifter: för företagskunder, information om kontaktpersonens namn, från telefonnummer och e-post samt personnummer, postadress, telefonnummer och vid behov faktureringsadress. Konsumentkunden ska uppge namn, adress och telefonnummer, e-postadress och födelsedatum vid betalning via faktura.

Kundernas uppgifter lagras i okwinder.coms kundregister, där uppgifterna används för att upprätthålla kundrelationen. Okwinder.com har rätt att behandla och lämna ut registeruppgifterna för berättigade ändamål (såsom direktmarknadsföring) enligt personuppgiftslagen (523/99) i enlighet med. Autotalliolli Oy:s kundtjänst ansvarar för kundregistret.

Enligt dataskyddsförordningen och dataskyddsbeskrivningen kan läsas enligt överenskommelse på Autotalliolli Oy, Toivonkuja 5, FI-71800 Siilinjärvi, Finland. Kunden kan neka till användning och behandling av sina uppgifter för marknadsföringsändamål och kontrollera själv information genom att kontakta onlinebutikens kundtjänst. Kontakten måste göras skriftligen och levereras undertecknad till adressen: Autotalliolli Oy, Toivonkuja 5, FI-71800 Siilinjärvi, Finland. Mer information finns i integritetspolicyn.

6. Cookies

Webbplatsen Okwinder.com använder cookies, som kan användas för att vidareutveckla webbplatsen för att vara mer användarvänlig och för att ge bättre erbjudanden och mer personliga produktrekommendationer för konsumentkunden. En cookie är en liten textfil som okwinder.com:s webbserver sparar på användarens på hårddisken. Användarens webbläsare accepterar troligen cookies med standardinställningar, men användaren/kunden kan också förhindra användningen av cookies från webbläsarinställningarna eller genom att radera cookies från webbläsaren efter att ha använt tjänsten. Mer information om webbläsarspecifik användning finns i webbläsartillverkarens instruktioner.

7. Kontaktuppgifter och produktrecensioner

Den kontaktinformation som begärs från kunden i samband med beställningen används för leverans av beställningen eller den information som visas i den för att klargöra oklarheter och för att bjuda in produktrecensioner efter köpet, såvida inte annat uttryckligen anges. Att svara på inbjudan till produktrecension är frivilligt. Inbjudan inkluderar endast de som redan köpts av kundens produkter. I samband med recensionen visas inte kundens kontaktinformation offentligt. Okwinder.com använder information som samlas in genom recensioner för utveckling av kundupplevelse, produktval och tjänster.

8. Kommunikation

Kommunikation mellan Autotalliolli Oy/Okwinder.com och kunden sker via e-post eller telefon. Kunden åtar sig att följa efter att ha lagt beställningen till sin e-post. Okwinder.com skickar automatiskt en orderbekräftelse på beställningen, som kan ses orderinformation och ordernummer. Orderbekräftelsen fungerar som kvitto för förbetalda produkter. På fakturan och vid betalning gäller fakturan som kvitto.

9. Bindning av handelsavtal

Ett bindande försäljningsavtal träder i kraft när kunden har gjort en beställning i onlinebutiken genom att överföra dem till kundvagnen och betala för innehållet i kundvagnen i onlinebetalningstjänsten.

10. Betalningsvillkor och beställning

I regel betalas produkter och leveranskostnader med onlinebetalning när beställningen görs. Se mer nedan betalningssätt. Äganderätten och besittningen av produkten överförs till kunden först efter att köpeskillingen har betalats i sin helhet. Efter beställning kommer kunden att få en orderbekräftelse i sin e-post. Avsaknad av bekräftelse innebär att beställningen inte har registrerats i systemet. I detta fall måste kunden omedelbart kontakta kundtjänsten.

11. Tullavgifter

Om produkterna levereras utanför EU är kunden ansvarig för eventuella tull-, import- eller andra avgifter. Tullklareringsförfarandena varierar från land till land. För mer information, vänligen kontakta ditt lokala tullkontor. Om tullklarering krävs är kunden ansvarig för alla relaterade kostnader och förstår att tullklarering kan orsaka en försening av den ursprungliga uppskattade leveranstiden.

12. Betalningsmetoder

Du kan betala i onlinebutiken på två olika sätt:

1. Stripe Nätbutikens betalningsförmedlare är Stripe eller någon av de andra vanliga betaltjänstleverantörerna, genom vilka betalning kan göras med flera olika betalningsmetoder. Du kan läsa mer om Stripe på https://stripe.com/en-fi

2. Paypal Beställningen kan också betalas via betaltjänsten PayPal. Du kan läsa mer om PayPal
mer om betaltjänsten https://www.paypal.com/us/home

13. Leverans

Leveranstid
Leveranstiden för produkterna beror på produkten. Om det är en lagervara levererar vi produkterna så snart som möjligt enligt den valda leveransmetoden inom tolv (2-12) arbetsdagar. Alla produkter kanske inte finns i lager, så vi kommer att bekräfta det beräknade leveransdatumet för de beställda enheterna separat.

Vi ansvarar inte för förseningar som orsakas av skäl utanför vår kontroll och som är lagstadgade eller utanför vårt inflytande eller vad som annars allmänt anses vara force majeure.

Leveransmetod och leveranskostnader
För varje produkt markeras de möjliga leveransmetoderna i varukorgen, från vilka kunden kan välja det bästa i varukorgen som passar dig. Priset för transport av produkten beror på produktens storlek och vikt. Vi förbehåller oss rätten att ändra fraktkostnaderna om det finns ett tydligt fel i fraktkostnaderna för produkten.

Fraktkostnaderna inkluderar normala frakt- och förpackningskostnader. Du kan kontrollera fraktkostnaderna i varukorgen. För normala fraktkostnader ingår inte till exempel från färja och kaj transport eller andra exceptionella sådana, såsom Finland transportkostnader orsakade av transport av externa / internationella order. Vi erbjuder dessa tilläggstjänster kräver transport separat. Om säljaren inte har informerats om behovet av tilläggstjänster i förväg, kan vi också samla in kostnaderna för dessa transporter från kunden i efterhand.

14. Problemsituationer vid transport och defekta produkter

Hinder force majeure
Force Majeure innebär möjliga misslyckanden för Autotalliolli Oy/okwinder.com att fullgöra sina skyldigheter enligt dessa leveransvillkor som uppstår utanför dess kontroll om ett befintligt hinder som det inte kunde ha beaktat när det placerade kundens beställning och som konsekvenserna inte skäligen kunde undvikas eller övervinnas.

Sådana hinder kan innefatta, men är inte begränsade till, offentligrättsliga diskretionära administrativa beslut eller ensidiga beslut av en myndighet som påverkar åtgärder i enlighet med order- och leveransförhållandet, epidemier, karantänrestriktioner, bränder, översvämningar, strejker, lockouter, arbetskonflikter, upplopp, terroristhandlingar eller specifika hot om terroristaktivitet, för transport eller till energiresurser.

Strejk, lockout, avbrott i kollektivtrafik eller logistik, bojkott och andra industriella åtgärder utgör en Force Majeure-händelse även när de har en direkt effekt på beställningen och för åtgärder enligt leveransförhållandet. Autotalliolli Oy/okwinder.com är inte ansvarig för att leverans av ordern förhindras, försvåras eller försenas på grund av omständighet utanför bolagets kontroll, såsom strejk, störning i allmän trafik eller annan liknande omständighet som försvårar eller förhindrar bolagets bedrivande av verksamheten.

Autotalliolli Oy/okwinder.com ansvarar inte för förseningar orsakade av force majeure eller för direkta eller indirekta skador eller förluster orsakade av försenad leverans.

15. Förlorad, skadad eller felaktig produkt

Om produkten har förlorats under transport, skadats eller fel produkt har levererats till kunden, ska kunden omedelbart rapportera felet till adressen original@okwinder.fi eller per post: Autotalliolli Oy, Toivonkuja 5, 71800 Siilinjärvi, Finland.

Om produkten förloras eller skadas under transport, ska kunden:

1) lämna in en skadeanmälan till transportföretaget/postkontoret och

2) omedelbart (företagskunder senast inom 14 dagar) anmäla felet skriftligen till ovanstående adress.

Om produkten är uppenbart skadad under transporten måste konsumentkunden omedelbart reklamera ärendet på valfritt sätt till transportföretaget för leveranssättet (t.ex. skadeanmälan på posten).

16. Lösning av tvister

På dessa beställnings- och leveransvillkor samt på tvister och meningsskiljaktigheter som uppstår i samband med distansförsäljningsavtalet tillämpas finsk lag. Autotalliolli Oy/okwinder.com förbehåller sig rätten att ändra sina beställnings- och leveransvillkor. Kunden/betalaren skall före beställning bekanta sig med de vid var tid gällande beställnings- och leveransvillkoren.

När kunden är konsument har kunden rätt att lösa tvister som uppstår på grund av distansförsäljningsavtalet genom att vända sig till Konsumenttvistnämnden (www.kuluttajariita.fi). Innan ärendet förs till konsumenttvistenämnden för behandling ska konsumentkunden kontakta magistraternas konsumentrådgivning (www.kuluttajaneuvonta.fi). Konsumenten har också möjlighet att använda Europeiska kommissionens forum för tvistlösning online (http://ec.europa.eu/odr).

Konsumenten kan väcka talan mot Autotalliolli Oy i tvister som gäller avtalets skuldförhållande antingen i tingsrätten på Autotalliolli Oy:s hemort eller i tingsrätten på den ort i Finland inom vars domkrets han har sin hemort. Om kunden inte har någon hemort i Finland, behandlas tvister i tingsrätten på Autotalliolli Oy:s hemort.

17. Garanti och ansvar för fel

Vid eventuell ersättning ersätts produkten helt eller delvis. Vi ersätter inte eventuella indirekta eller direkta kostnader som orsakas av ett kvalitetsfel och inte heller inkomstbortfall. När allt kommer omkring är du i garantiärenden i samband med kundtjänsten i okwinder.com onlinebutik. För företagskunder säljs enheterna som de är vid inköpstillfället.

18. Immateriella rättigheter

Okwinder.fi-webbtjänstens innehållstexter, inklusive bilder, videor, produktinformation, verk, data, varumärken, varumärkesnamn, handelsnamn etc., tillhör antingen Autotalliolli Oy eller en tredje parts egendom som skyddas av immateriella rättigheter såsom upphovsrätt och andra lagar.

Autotalliolli Oy innehar alla rättigheter till innehållet i okwinder.com onlinebutik och onlinetjänsten, om inte annat anges. Autotalliolli Oy förbehåller sig alla sina immateriella rättigheter till sina produkter, inklusive t.ex. industriella rättigheter (t.ex. designrättigheter) och upphovsrätt (oavsett om de kan vara i den utländska kundens hemvist erkända, kompatibla, registrerade eller inte enligt tillämpliga lagar).

19. Ansvar för onlinetjänsten och dess innehåll

Autotalliolli Oy garanterar inte att informationen på okwinder.com webbplats/e-butik är korrekt. Produktpriser, bilder, produktinformation, produkttillgänglighet och allt annat i onlinetjänsten materialet publiceras utan garanti. Autotalliolli Oy ansvarar inte för informationen i onlinetjänsten för eventuella direkta eller indirekta skador.

Autotalliolli Oy förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande, när som helst och av vilken anledning som helst ändra villkoren för användning av okwinder.com onlinetjänst, innehåll, utseende, tillgänglighet eller andra funktioner i onlinetjänsten. Autotalliolli Oy garanterar inte okwinder.com – oavbruten eller felfri drift av onlinetjänsten och ansvarar inte för dess tillgänglighet. Med förbehåll för obligatorisk lagstiftning är Autotalliolli Oy inte ansvarig för någon användning av onlinetjänsten, skador som orsakas av deras förhindrade användning eller andra relaterade skäl.

Okwinder.com – onlinetjänsten kan innehålla länkar till sidor som underhålls eller ägs av tredje part. Användaren måste läsa och acceptera deras eventuella användarvillkor vid förflyttning till dessa sidor innan användningen påbörjas. Det är inte möjligt för Autotalliolli Oy att påverka innehållet på sidor vars författare eller utgivare är någon annan än Autotalliolli Oy, och Autotalliolli Oy ansvarar inte för de sidor som produceras av dessa tredje parters innehåll, funktionalitet eller andra egenskaper.

Okwinder.com onlinetjänst kan använda teknik som kräver installation av applikationer och ytterligare funktioner som produceras av tredje part. Autotalliolli Oy ansvarar inte för funktionaliteten hos tredje parts applikationer och tilläggsfunktioner som användaren installerar, för störningar och fel som orsakas av dem eller andra relaterade eller resulterande skador.

20. Rätt till retur, byte och hävning

Retur- och ångerrätt gäller endast för konsumentkunder. I en affärstransaktion är rätten till retur endast om den levererade produkten skiljer sig från beställningen. Defekta produkter omfattas av konsumentskyddslagarna 14 dagars bytes- och returrätt.

Konsumentkunden har beställningar som beställts via okwinder.fi onlinebutik och 14-dagars returrätt för levererade produkter. Om det är en kundanpassad produkt avseende varans egenskaper är säljarens ansvar begränsat till den information som köparen lämnat. Vid alla bytes- och returärenden, vänligen kontakta kundtjänst via e-post (original@okwinder.fi) innan du returnerar.

Retur eller den produkt som ska bytas ut måste vara i sin originalförpackning, oanvänd, utan defekter och återförsäljbar. Köpeskillingen återbetalas till det konto som kunden har angett minus returkostnaderna när returen har mottagits, behandlats och godkänts. I alla situationer som rör returer och byten måste konsumentkunder vara i kontakt med onlinebutiken i 14 dagar (företagskunder omedelbart) efter mottagandet av produkten för att ordna returen och få returdokumenten. För produkter som returneras utan överenskommelse är företags-/konsumentkunden ansvarig för alla kostnader som orsakas av returkostnaderna. Returkostnaderna debiteras kunden.

Om kunden har beställt fel produkt och produkten kan bytas ut, är kunden ansvarig för de kostnader som orsakas av utbyteskostnaderna. Om den levererade produkten avviker från beställningen ansvarar okwinder.com för kostnaderna för bytet. Konsumenten har rätt att annullera beställningen utan kostnad om det sker innan produkten levereras för leverans.

Om konsumenten inte önskar ta emot sin beställning ska denne kontakta okwinder.com kundtjänst så snart som möjligt. Om den returnerade produkten har använts i strid med köparens lagstadgade omsorgsplikt, har företaget rätt att debitera en värdeminskning upp till produktens fulla pris plus returkostnader.